Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Elemanlarımıza 3 Farklı Konuda 1 Günlük Eğitim Verildi

18.05.2023

Öğretim Elemanlarımıza 3 Farklı Konuda 1 Günlük Eğitim Verildi: Motivasyon ve Sınıf Yönetimi, Konuşma Sınavı Ölçme Süreçlerinde Standardizasyon, Yazma Ödevlerinde Hata Düzeltme

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 27 Nisan 2023 tarihinde saat 9.30’da Oxford University Press iş birliğiyle yüz yüze bir eğitim düzenlendi. 

Oxford University Press akademik eğitmenlerinden Andrew Bosson tarafından “Motivation and Classroom Management” (Motivasyon ve Sınıf Yönetimi), “Speaking Assessment Standardization” (Konuşma Sınavı Ölçme Süreçlerinde Standardizasyon) ve “Error Correction in Process Writing” (Yazma Ödevlerinde Hata Düzeltme) konulu 3 adet yüz yüze eğitim gerçekleştirildi. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlilerinin katıldığı etkinlikte öğretim görevlilerinin aklındaki soruların cevap bulduğu 3 farklı alana yönelik paylaşımlar yapıldı.

İlk olarak “Motivation and Classroom Management” yani “Motivasyon ve Sınıf Yönetimi” konusuna değinildi. “Öğretmenin sınıf yönetimi” yaklaşımının “öğretmenin sınıf liderliği” şeklinde değişmesinin söz konusu olduğu ve yeni yaklaşımların bu yönde geliştiği belirtildi. Sınıfta yapılacak herhangi bir etkinliğin muhakkak öğretmenin rol modelliği ile başlaması üzerine tartışıldı. Motivasyonun artması için öğrencilerin kendi başarılarına bakış açılarının önemi üzerinde duruldu. Doğru bir motivasyon düzeyiyle her öğrencinin herhangi bir konuyu öğrenebileceği vurgulandı. Her insanın hayatın içinde ve akademik yaşamında “öğrenme düzeyi” ve “performans düzeyi” şeklinde isimlendirilen iki temel durumda olduğu bilgisi verildi. Öğrenme düzeyinde stres en az düzeyde olmalı, amaç öğrenmek olmalı ve hataya her zaman yer olduğu bilinmelidir. Ancak performans düzeyinde başarı odaklı olmak zorunludur; bu da strese yol açar çünkü hataya yer yoktur. Sonuç olarak, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını yüksek tutmak için sınavlar dışında öğrenme düzeyinde olmaları hedeflenmelidir.

“Speaking Assessment Standardization” (Konuşma Sınavı Ölçme Süreçlerinde Standardizasyon) başlıklı ikinci eğitimde, öğretim elemanlarının kafalarındaki sorulara cevap bulunan bir soru-cevap oturumu yapıldı. Öğretim elemanlarından gelen bazı sorular ve cevapları şu şekildeydi:

  • Soru: Öğrencilerin konuşma performansı sırasında onlara “aferin”, “güzel” ve “harika” gibi motive edici sözler söylenmeli mi?
  • Soru: Sınav evrakında yer almayan ancak hedef soruyla ilgili farklı sorular da sorulabilir mi?

 “Error Correction in Process Writing” yani “Yazma Ödevlerinde Hata Düzeltme” konulu son eğitimde iki aşamalı yazma ödevlerinde hata düzeltme ve notlandırma hususunda konuşuldu. İki aşamalı yazma ödevleri şu şekilde tanımlanabilir: öğrencinin verilen bir konuda bir yazı yazması ve bu ilk eskizi üzerinden öğretmeninden geri bildirim alması, bu bildirim üzerinden ise yazısını revize edip hatalarını düzelterek metnine son halini vermesi süreci. Yani bir öğrenci aynı metni ikinci kez ancak düzelterek yazar. Bu süreçlerde kodlama yöntemiyle geri bildirim vermenin son derece faydalı olduğu söylendi. Kodlarla geri bildirim verme ise şu şekilde yapılmaktadır: Öğrencinin ilk eskizi üzerine hatalarının olduğu yerlere hangi hususta hatası varsa ona ait bir kod verilerek öğrencinin hatasını kendi bulması sağlanır. Örneğin, öğrencinin yazdığı bir cümledeki dil bilgisi hatasına “DB” kodu verilir ve öğrenciden bu konudaki hatasını düzeltmesi beklenir. Son olarak, öğrenciye yazdırılan eskiz sayısının artırılmasının faydalı olacağı ancak bu eskizlerin ve son hali verilmiş olan metnin, sınıf için bir çalışma olarak kalması ve notlandırılmaması gerektiği söylendi. Sınavlar dışında yapılan her çalışmada öğrencinin “öğrenme düzeyinde” tutulması ve onları strese sokarak öğrenme süreçlerine ket vurulmaması gerektiği şeklinde vurgulandı.

Yabancı Diller Yüksekokul müdür yardımcısı tarafından eğitmene teşekkür edildikten sonra eğitimler sonlandırıldı.