Yabancı Diller Yüksekokulu

Misyon Vizyon

Misyon
Başta akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan Dünyanın iletişim dillerini sosyal, akademik ve profesyonel hayatta aktif olduğu kadar etkin kullanan; özgüveni yüksek, sorumluluklarının farkında, çözüm odaklı; entellektüel bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
Üniversitemizin hedef ve planları doğrultusunda, fiziki ve teknik altyapısı ile Dünya dillerinin öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkin yöntem, teknik ve ekipmanların kullanıldığı, öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrencilerin sosyal, akademik gelişimlerine odaklı bir eğitim ortamı oluşturmaktır.