Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

2012 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim hayatına başlayan İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, alanında uzman kadrosu ile evrensel bilgiyi, yenilikçiliği, ilerlemeyi esas alan bir eğitim felsefesine sahiptir. Bu doğrultuda,  “Yeni Nesil Devlet Üniversitesi” sloganıyla eğitim veren; ülkemizin genç ve saygın devlet üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun temel hedefi, özelde üniversitemiz öğrencilerinin genelde ise ülkemizin yabancı dil eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeye taşımak ve alanındaki yeniliklerin öncüsü olmaktır.

Yüksekokulumuz, profesyonellik, disiplin, ilerleme, yenilikçilik, adalet, şeffaflık ilkelerini gözeterek kendi misyonunu ve üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmeye gayret göstermektedir. Bu misyonlar arasında; esas görevimiz olan üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri en üst düzeyde hazırlamak ve mümkün olan en iyi bir düzeye yükselmelerini sağlamak ilk sırayı almaktadır. Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermek, yabancı dili hem günlük hayatta hem de mesleki anlamda yetkin biçimde kullanma becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesine yeni katılan öğrencilerimizin Yüksekokulumuza ve üniversitemize dönük aidiyetlerini sağlayacak çalışmalar yapmak da diğer misyonlarımız arasındadır. 

İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonlarımız, kurumsal aidiyetleri yüksek, donanımlı, aktif, yenilikçi öğretim metotlarını tam kullanan akademik kadromuz ile, öğrencilerimizin yüksek kaliteli bir yabancı dil eğitimi almalarını sağlamak, benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmek; üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli alanlardaki başarılarına katkı sağlamaktır.

Benimsediğimiz misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda, ileride kuracağımız ve zenginleştireceğimiz Dil Koordinatörlükleri, gerek üniversite personelimizin hizmet içi eğitimlerine katkı sağlamak gerekse üniversitemizin Türkçe eğitim alan öğrencilerinin ve halkın yabancı dil düzeyini geliştirmek maksadıyla farklı kurslar düzenleyecektir. Çeşitli yabancı dillerde açılacak “Dil Kursları” ile üniversite içi ve dışına yönelik hizmetler vermek de prensiplerimiz arasındadır.  

Eğitim kadromuz, ofis ve koordinatörlüklerimiz, güncel öğretim metot ve yaklaşımlarını, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda takip edebilmek amacıyla eğitim programlarımızı düzenli olarak güncelleyerek çağa uygun hâle getirmek için titizlikle çaba sarf etmeye devam edecektir. Seçilen materyaller öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

Yüksekokulumuzun verdiği yabancı dil eğitimi ile ilgili duyuru, yönlendirme, rehberlik hizmetlerini yansıtan ve sürekli güncellenen Web sayfamız sizlere akademik ve idari personelimiz, eğitim politikamız ve okulumuzda yürütülen çeşitli eğitim ve faaliyetler hakkında da bilgi verecektir.

Yabancı dil eğitiminde en üst düzey başarıyı hedeflediğimiz Yüksekokulumuzda her türlü bilgi, beceri ve tecrübe kullanılmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak alanında uzman ve özverili öğretim elemanları ve koordinasyon ofis ve birimleri ile birlikte öğrencilerimizin gerek yabancı dil gerekse iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan nitelikli, akademik ve profesyonel bir yabancı dil eğitimini özveri ve disiplinle verdiğimizi söylemekten kıvanç duyuyorum.

Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim hayatı temenni ederim.

Prof. Dr. Özlem FEDAİ

Yüksekokul Müdürü