Yabancı Diller Yüksekokulu

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ilk kez 2012-2013 akademik yılında 224 hazırlık sınıfı öğrencisi ile üniversitemizin Maltepe Yerleşkesinde eğitime başlamıştır. Takip eden akademik yıllarda 327, 281 ve 394 öğrenci yüksekokulumuzda İngilizce hazırlık eğitimi almıştır. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"e göre öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılmamaktadır. Bu nedenle, ilgili yıldan itibaren eğitim dili İngilizce olan zorunlu hazırlık öğrencilerine ek olarak kontenjan dâhilinde Türkçe programlara kayıtlı olup isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerimizle eğitim-öğretime devam edilmiştir. Üniversitemizin yabancı dilde eğitim verilen programlarının sayısının artması ile birlikte öğrenci sayımızda da artış olmuştur. İsteğe bağlı hazırlık okuyan öğrencilerle birlikte 2016-2017 akademik yılında 244, 2017-2018 akademik yılında 279, 2019-2020 akademik yılında 329 öğrenci hazırlık eğitimi almıştır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi altında açılan İspanyol Dili ve Edebiyatı programı kapsamında Yüksekokulumuz bünyesinde İspanyolca hazırlık programı açılmıştır.

Yüksekokulumuz 2015-2016 akademik yılında Göztepe Yerleşkesinde, 2016-2017 akademik yılında ise Kartal-Cevizli Yerleşkesinde eğitime devam etmiştir. 2017 yılından itibaren de eğitime Orhanlı Yerleşkesinde devam etmektedir. 2020-2021 akademik yılı başında İngilizce hazırlık programında 332 ve İspanyolca hazırlık programında 35 olmak üzere toplam 367 öğrenci ile ders başı yapılmıştır. Hâlihazırda zorunlu hazırlık eğitimi alan öğrencilerimiz Moleküler Biyoloji ve Genetik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Tarih, İngilizce Öğretmenliği ve İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans eğitimlerine devam edecektir.

Yüksekokulumuz 2012-2013 akademik yılında 19’u kadrolu, 1 tanesi anadil konuşuru olan toplam 20 öğretim elemanı ile İngilizce hazırlık eğitimi vermeye başlamıştır. 2013-2014 akademik yılında kadromuza 1 yarı-zamanlı, 3 tane de anadil konuşuru olan öğretim elemanı eklenmiştir. 2014-2015 akademik yılında kadrolu öğretim elamanı sayımız 16’ya düştüğünden toplam 20 kişilik bir kadro ile eğitim yapılmıştır. 2015-2016 akademik yılında eklenen 5 kadrolu, 1 anadil konuşuru öğretim elemanı ile akademik kadromuz genişlemiştir. 2016-2017 akademik yılı itibari ile yarı zamanlı, 2017-2018 akademik yılı itibari ile de anadil konuşuru öğretim elemanı istihdam edilmemektedir. Halihazırda İngilizce (30), İspanyolca (3), Almanca (1) ve Fransızca (1) alanında uzman ve dinamik 35 kadrolu öğretim görevlisi ile hem hazırlık sınıflarında hem de fakültelerde ilgili dersler yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımızdan 6’sı doktora ve 13’ü yüksek lisans mezunu olup 5’i doktora ve 7’si yüksek lisans olmak üzere çeşitli programlarda lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir.