YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Tanıtım

Yabancı Diller Yüksekokulu, öncelikli olarak üniversitemizde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerimizin yabancı dil hazırlık eğitimini gerçekleştirmektedir. Bu amaçla, yüksekokulumuzun Yabancı Diller Bölümü, etkin bir şekilde yabancı dil hazırlık sınıflarında yabancı dil eğitimini devam ettirmektedir. Hazırlık sınıflarımız öncelikli olarak %100 oranında yabancı dille öğretim yapan lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin yabancı dil öğrenmeleri için katkı sağlamaktadır. Yüksekokulumuzdaki öğretim elemanlarımız, ayrıca 2547 Sayılı Kanunun 5/i maddesi gereği zorunlu olarak okutulan yabancı dil derslerini de yürütmektedir. Son olarak, üniversitemizin çeşitli birimlerinde okutulan özel amaçlı ve mesleki yabancı dil dersleri de yüksekokulumuz öğretim görevlileri tarafından sürdürülmektedir.

2012 yılından beri eğitim ve öğretim etkinliklerini sürdüren Yüksekokulumuz, halen üniversitemizin Orhanlı Yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Fiziki ve teknik imkânları, ideal sayıda sınıf mevcutları, bilgisayar destekli dil eğitimi, yabancı dil laboratuarı, geniş ve ferah dinlenme alanları, kütüphane imkânları ve spor alanları ile Yüksekokulumuz, güncel yaklaşım, yöntem ve tekniklere uygun, dinamik ve etkin bir dil eğitimi sunmaktadır.

Yüksekokulumuzda görev yapan öğretim görevlileri,dil öğretimine ek olarak lisansüstü eğitimlerine de devam etmekte, çeşitli bilimsel ve mesleki etkinliklere katılmakta ve projelerde görev yapmaktadırlar. Öğretim görevlilerimiz, ayrıca öğrencilerimize danışmanlık hizmetleri de sunmakta, öğrencilerimizin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak için yoğun bir çaba ile çalışmaktadırlar.

Prof. Dr. Selami Aydın

Yüksekokul Müdürü