Yabancı Diller Yüksekokulu

Mevzuat

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
12.12.2020 İMÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yürürlükteki Yönetmelik)
20.04.2021 İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
26.04.2020 İMÜ Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi
13.04.2019 İMÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik)
21.05.2016 İMÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
23.03.2016 YÖK Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
18.08.2012 YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği