YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Yabancı Diller Yüksekokulu, Dış Değerlendirme Programı Kapsamında Değerlendirici Takımı Ağırladı

14.12.2018

Ülkemizde yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminin kalitesini arttırmak amacıyla 2015 yılında başlatılan ve Yükseköğretim Kurulu ve British Council işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında; İngilizce dil eğitiminin müfredat, öğrenme çıktıları ve kalite düzeyleri açısından bir takım öneriler sunulmuş ve İngilizce Eğitiminde Kalite Programı yürütülmeye başlanmıştı. Bu amaçla İngilizce hazırlık eğitiminde ulusal kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve çıktı esaslı bir akreditasyon sürecinin işletilmeye başlanmasına yönelik olarak bir takım ön hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı sonrası, ulusal standartlar geliştirilerek dış değerlendirme çalışmalarının standartlar çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla bir pilot çalışma başlatıldı ve aralarında üniversitemiz hazırlık programının da olduğu 10 pilot üniversitenin İngilizce Hazırlık Okulu'nun Dış Değerlendirme Programı'na alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü'nde hazırlık programında incelemeler yapmak üzere üniversitemize saha ziyaretlerinde bulunan Dış Değerlendirme Programı Değerlendirici ekibini Orhanlı yerleşkemizde ağırladık. İki gün süren yoğun çalışmalar neticesinde, dış değerlendirme minimum standartları üzerine toplantılar yapılarak hazırlık programındaki uygulamaların sürdürülebilirliği, gelişmeye ihtiyaç duyan alanların geliştirilmesi ve gerekli dokümantasyon ve arşiv çalışmalarının yapılması konusunda değerlendirici takım tarafından dönütler verildi.