YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Programı, Dış Değerlendirme Programına Alındı

01.10.2018

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitimi Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından Dış Değerlendirme Programı’na dâhil edildi.

Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Hazırlık Okulları ile birlikte üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı da Dış Değerlendirmeye dâhil olan programlar arasında yer aldı. 

Ülkemizde yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminin kalitesini arttırmak amacıyla 2015 yılında başlatılan ve Yükseköğretim Kurulu ve British Council işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında; İngilizce dil eğitiminin müfredat, öğrenme çıktıları ve kalite düzeyleri açısından bir takım öneriler sunulmuş ve İngilizce Eğitiminde Kalite Programı yürütülmeye başlanmıştı. Bu amaçla İngilizce hazırlık eğitiminde ulusal kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve çıktı esaslı bir akreditasyon sürecinin işletilmeye başlanmasına yönelik olarak bir takım ön hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı sonrası, ulusal standartlar geliştirilerek dış değerlendirme çalışmalarının standartlar çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla bir pilot çalışma başlatıldı ve aralarında üniversitemiz hazırlık programının da olduğu 10 pilot üniversitenin İngilizce Hazırlık Okulu'nun Dış Değerlendirme Programı'na alınmasına karar verildi.

Ülkemizde yabancı dil eğitimi konusunda en başarılı üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen Yabancı Diller Yüksekokulumuz, kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarda da etkin bir rol oynamayı ve yabancı dil öğretimi için gerekli standartları karşılayarak ideal düzeyde verdiği yabancı dil eğitimini sürdürülebilir bir noktaya taşımayı hedeflemektedir. Bu amaca bağlı olarak Yüksekokulumuz Hazırlık Eğitimi Programının değerlendirme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlaması için gereken çalışmalar titizlikle yürütülecektir.