Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğrt. Gör. Kezban TALAK'ın "Zaman Yönetiminde Hedef Koyma ve Öz Yeterlilik" Adlı Kitabı Yayımlandı

11.01.2021

Yüksekokulumuz öğretim görevlilerinden Almanca Öğretim Görevlisi Kezban TALAK’ın "Zaman Yönetiminde Hedef Koyma ve Öz Yeterlilik” adlı kitabı yayımlanmıştır. 

“Zaman yönetimi, bireylerin ve örgütlerin kendi kapasitelerine göre yapabilecekleri işleri ve sorumlulukları kabul etmeleri, belirlenen göreve karşı öz yeterlilik sergilemeleri, görevleri planlayarak hedef belirlemeleri olarak tanımlanmaktadır. Hedefler organizasyon ve yönetim uygulamalarında çalışan davranışı ve performansı üzerinde yaygın bir etkiye sahiptir. Hed​ef teorisine göre, hedef bağlılığı başarılı performans için bir ön koşuldur. Bireyler hedefin önemli ve ulaşılabilir olduğuna inandıklarında hedefe daha yüksek düzeyde bağlılık gösterirler. Örgütsel yönetim alanında zaman yönetimi, hedef belirleme ve öz-yeterlilik kavramları birlikte koordine edildiğinde bireysel ve örgütsel performansın dolayısıyla verimliliğin artmasında önemli faktörler arasında yer almaktadır.”

Bu bağlamda kitapta bireylerin zaman yönetimi, belirlenen görevlere yönelik sergiledikleri öz-yeterliliğin ve bu doğrultuda belirledikleri hedeflere bağlılıklarının hem bireylerin hem de örgütlerin performansı üzerindeki etkisi üzerinde durulmaktadır. 

* Talak, K., (2020). Zaman Yönetiminde Hedef Koyma ve Öz Yeterlilik. Ankara:Ürün Yayınları.