Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr.Gör. Işıl Yanık and Öğr.Gör. Burcu Uzunöner “Yetişkinlere İngilizce Öğretimi Eğitimi”ne Katıldı

07.02.2020

Yabancı Diller Yüksekokulu Okutmanlarımızdan Burcu Uzunöner Aydın ve Işıl Yanık 1-3 Şubat 2020 tarihleri arasında Oxford Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen ve Nick Manthei tarafından yürütülen Yetişkinlere İngilizce Öğretimi Eğitimi’ne katılmışlardır. Doğuş Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı bu 3 günlük eğitim toplamda 9 oturumdan oluşmaktadır. Her bir oturumun sonunda katılımcılar, kazanımları ile ilgili Oxford Öğretmen Akademisi tarafından değerlendirilecek olan yansıtma raporları yazmışlardır. Değerlendirme kriterlerini sağlayan katılımcılar Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika almaya hak kazanacaktır.

Oturumların temaları aşağıdaki gibidir:

  • Sınıf Yönetimi 1- Etkili Öğrenme Ortamı Oluşturma
  • Dil Üzerine Odaklanma- Sınıf Ötesi
  • Etkili Sözel Düzeltme
  • Sınıf Yönetimi 2- Etkili Dil Öğrenimi
  • Teknoloji Kullanarak Konuşmada Akıcılık Geliştirme
  • Dil Öğreniminde Video Kullanımı
  • Dil Öğrenimini Zenginleştirmede Yazma Becerisi
  • Öğrenci Merkezli Öğrenme
  • Kültürlerarası Farkındalık