Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi Kıymet Tuğba İMAMOĞLU'nun "Acı ve Erdem” Adlı Kitabı Yayımlandı

11.01.2021

Yüksekokulumuz öğretim görevlilerinden İngilizce Öğretim Görevlisi Kıymet Tuğba İMAMOĞLU’nun "Acı ve Erdem” adlı kitabı yayımlanmıştır. 

“Fiziksel dünyanın tüm ihtiyaçları bireyin ve toplumun lehine bu kadar gelişmişken, insanlığın aynı oranda mutluluğa kavuşamaması dikkat çekicidir. Maddenin hiç olmadığı kadar insan yaşamının merkezine yerleştiği bir dönemde insanı nereye konumlandıracağımız tartışma konusu haline gelmiştir. Eşyanın doğası üzerine bilgimiz hiç olmadığı kadar artarken, hakikat algımız insanları ve toplumları tatmin edecek bir yerde bulunmamakta, hatta bir hakikatın olup olmadığı sorunsalı bile ortaya çıkmış bulunmaktadır. Maddeye ait bilgimiz hiç olmadığı kadar kesinleşirken ve artarken, insan kendine ait yeni problemler ve sorunsallar üretmiştir. Yaşam hızla onu yaşamaya değecek kodlarını kaybederken, Schopenhauer insanlık için hakikatin derin boyutunu sunmada yeniden keşfedilebilecek bir kaynak olabilir.”

Bu kitap insanın varoluşsal çığlıklarını yaşadığımız dönemin toplumsal buhranlarıyla harmanlayarak ele almaktadır. Eser, Schopenhauer’ın işaret ettiği metafiziğe dönüş ile insanın yaşamın kaçınılmaz dinamiği acıyı erdeme dönüştürme serüvenine işaret etmektedir. Alman filozof Arthur Schopenhauer’ın ahlaki yaklaşımı ele alınarak, düşünürün yaşamın ürettiği acıdan kurtulup hayatın manevi yüzüyle birleşmede nasıl bir yol çizdiği incelenmektedir.  

*İmamoğlu, K. T. (2020). Acı ve Erdem, Ankara: Gece Kitaplığı.