Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi Ahmet Okkan “Developing Successful EAP Seminar” Konulu Seminere Katılım Sağladı

15.03.2022

National Geographic Learning ve Kardeş Kitap iş birliğiyle 12 – 14 Mart 2022 tarihleri arasında Kıbrıs Acapulco Hotel’de Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden yaklaşık 80 katılımcı ile düzenlenen “Developing Successful EAP Seminar” konulu seminere Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ve Müfredat ve Materyal Ofis üyelerimizden Öğr. Gör. Ahmet Okkan katılım sağladı. National Geographic Learning’in seçkin eğitmenlerinden Alex Warren’ın konuşmacı olarak katıldığı bu öğretmen eğitimi seminerde öğrencilere konuşma aktiviteleriyle düşünme rutinleri oluşturma, daha iyi sonuçlar elde etmek için konuşma aktivitelerinin temel çerçevelerini oluşturma ve öğrencileri motive etmeye yönelik üç bölümden oluşan interaktif bir konuşma yapıldı.

Alex Warren ELT (İngiliz Dil Eğitimi) alanında eğitmen, eğitici eğitmeni ve danışmanlık gibi çeşitli alanlardaki 18 yıllık tecrübesi ile Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’yı içine alan 35 farklı ülkede atölyeler ve seminerler vermektedir. Şu anda National Geographic Learning için ELT akademik danışmanı olarak çalışmaktadır. Kıbrıs Acapulco Hotel’de düzenlenen bu seminerde Alex Warren, 3 temel konuyu ele aldı. İlk olarak İngilizce dil sınıflarında görünebilir düşünce rutinleri oluşturmak temalı konuşmasında öğretmenlerin sınıflardaki çok yönlü sorumluluklarını ele aldı. Öğretmenlerin öğrencileri için sadece bilgi ve beceri kazandırmakla sorumlu olmadıklarını, aynı zamanda onlara 21.yyın bir gerekliliği olarak, üniversite, iş çevresinde ve hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilişsel, sosyal ve çevresiyle uyum becerilerini de kazandırmaları gerektiğinden bahsetti. Öğrencilere temel bir düşünme eğilimi oluşturmada şu sıranın takip edilebileceğini gösterdi: Gözlem (Observing),Açıklamaları oluşturma(-Building Explanations)- Kanıtlarla sebeplendirme(Reasoning with Evidence) - Bağlantıları kurma (Making Connections) - Farklı bakış açılarını düşünme (Considering Different Viewpoints) - Sonuca varma (Capturing Conclusions)  - Merak edip sorular sorma (Wondering and Asking Questions) - Karmaşıklıkları çözümleyip yüzeyselliğin ötesine geçme (Uncovering Complexity and Going Beyond the Surface). Seminerin ikinci bölümünde Alex Warren, konuşma aktiviteleri yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan ve konuşma aktiviteleri için temel bir çatı oluşturmanın öneminden bahsetti. Etkili konuşma aktivitesi düzenlemede 6 önemli noktayı şu şekilde sıraladı.

  1. Öğrencilerin duygusal süzgeçlerini düşürme  (Lowering affective filter)
  2. Aktivitenin amaçlarını kesin olarak belirleme (Ensuring that goals are clear)
  3. Öğrenciler için aktivitede kullanılması gereken dili önceden belirtme (Provide the necessary language)
  4. Hazırlık zamanı verme (Preparation time)
  5. Öğrencilere model olarak konuşma sağlama (Modeling )
  6. Öğrencilere geri bildirim sağlama (Feedback)

Seminerin son bölümde Alex Warren, öğrencileri motive etmenin öneminden ve bu konudaki faktörlerden en önemlisinin de öğretmenin kendisi olduğundan bahsetti. Warren, “Teacher enthusiasm is the most important” (Zoltan Dörnyei) diyerek öğretmenin kendi alanındaki hevesini öğrencinin görmesinin motivasyon sağlamada en önemli etmen olduğundan bahsetti. Ayrıca öğrencilerin motivasyonunu sağlamada onları davranışsal, duygusal ve bilişsel olarak derse katmanın da gerekliliğine değindi.

Seminer programı çekiliş ve kokteyl bölümleriyle sonladı. National Geographic Learning ve Kardeş Kitap’a bu değerli seminer programına davetleri için teşekkür ederiz.