Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Elemanlarımıza Teknolojinin İngilizce Sınıflarına Entegre Edilmesine İlişkin Eğitim Verildi

16.05.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde saat 15:00’da Oxford University Press iş birliğiyle çevrim içi bir eğitim düzenlendi. “How to Implement Technology into EFL Classes" konulu çevrim içi eğitim Oxford University Press akademik eğitmenlerinden Andrew Bosson tarafından gerçekleştirildi. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlilerinin katıldığı etkinlikte çevrim içi eğitimde teknolojinin İngilizce sınıflarına entegrasyonuna yönelik paylaşımlar yapıldı.

Öncelikle, Covid-19 pandemisinin zorunlu hale getirdiği Online (çevrim içi) eğitimde teknolojinin öneminin artmasına vurgu yapıldı. Covid-19 pandemisinin eğitim üzerine olan etkisine dair öğretim görevlileriyle fikir paylaşımları yapıldı. Dijital platformların eğitime entegre edilmesine dair ortaya çıkan sebeplerden bazıları şöyleydi:

1. Kullanım kolaylığı

2. Kullanım uygunluğu

3. Uzun süreli kullanım imkânı

4. Kullanımın artık normalleşmiş olması

5. Eğitsel olarak kullanımın anlamlı olması

Daha sonra, teknolojinin entegre edilmesi üzerine kurulu eğitimin normalleşmesine ilişkin bilgi edinildi. Teknolojinin kullanımının normalleşmesinin nasıl sağlanabileceğine dair konuşuldu. Burada önemli olanın dijital platformun nasıl kullanılacağının değil onun hangi amaca hizmet edeceği üzerine yoğunlaşılmasının gerekli olduğu aktarıldı çünkü bu şekilde yapıldığında teknolojinin artık görünmez olacağı ve amacına hizmet edeceği ile ilgili bilgi alındı.

Daha sonra farklı dijital platformların nasıl dil eğitimine entegre edilebileceğine dair bilgiler ve öneriler verildi. Üzerinde konuşulan platformlar şu şekildeydi:

1. Answer Garden

2. Google Forms

3. Kahoot

4. Jamboard

5. Google Docs

6. Padlet

7. Flipgrid

8. Google maps

9. Wordwall

10. Random Emoji Generator

11. Jeopardy Labs

Son olarak ise öğrencilerin öğrenme sürecinde iki türlü bilişsel düzeyde oldukları bilgisi verildi. Bunlar öğrenme düzeyi ve performans düzeyi olarak nitelendirildi. Öğrenme düzeyinde, öğrencilerin deneyimlemeye ve deney yapmaya açık olduğu, yeni şeyler öğrendiği, hata yapmaktan kaçınmadığı ancak performans düzeyinde bunun tam tersi olduğu konuşuldu. Performans düzeyindeki öğrencinin deneyime, deney yapmaya ve yeni şeyler öğrenmeye kapalı olduğu ve hata yapmaktan kaçındığı için öğrenmenin kısıtlı olduğu; bu sebeple de öğrencilerin sınavlar hariç her zaman bilişsel düzey olarak öğrenme düzeyinde olmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitmene teşekkür edildikten sonra çevrim içi eğitim sonlandırıldı.