Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Elemanlarımıza Müfredat Geliştirme Konusunda Eğitim Verildi

04.03.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 3 Mart 2022 tarihinde saat 10:00’da Oxford University Press iş birliğiyle çevrim içi eğitim düzenlendi. “Curriculum Development-Are we on the right track?" konulu çevrim içi eğitim Oxford University Press akademik eğitmenlerinden Jackie Halsall tarafından gerçekleştirildi. Yabancı Diller Yüksekokulu Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi üyeleri Öğr. Gör. Asiye Baştürk Beydilli, Öğr. Gör. Ahmet Okkan, Öğr. Gör. Merve Tekin ve Öğr. Gör. Ayşegül Yıldız ile Mesleki Gelişim Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Tuba İnan’ın katıldığı etkinlikte müfredat geliştirmeye yönelik değerli paylaşımlar yapıldı.

Eğitim, Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Asiye Baştürk Beydilli’nin İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programına ve müfredat tasarımına dair bilgilendirmeler içeren kısa sunumuyla başladı. Sunum kapsamında müfredat içeriği, ders izlenceleri, kullanılan kitap ve materyaller, seviye ayrımları konularında bilgiler verildi. Yürütülmesi planlanan ihtiyaç analizi ile ilgili sorular soruldu.

Eğitmen Jackie Halsall tarafından müfredat geliştirme/yenileme sürecinde ihtiyaç analizinin önemi vurgulandıktan sonra bazı önemli terimler açıklandı. Müfredat ve izlence kavramlarının farkından bahsedilerek müfredatın izlenceden daha geniş bir olgu olmasına değinildi. Müfredat ve yaklaşım kavramları arasındaki farklar ve bu iki kavramın birbiriyle ilişkisi incelendikten sonra, hedefler, ölçme-değerlendirme ve sınıf içi uygulama kavramlarından bahsedilerek tanımlamalar yapıldı.

Bazı önemli terimler tanımlandıktan sonraki aşamada, müfredat ve izlence yaklaşımları ile farklı izlence tür ve modellerinden bahsedildi. Bu bağlamda;

 • geniş yaklaşım ve dar yaklaşım,
 • konu odaklı, öğrenci odaklı, sorun odaklı yaklaşım,
 • geleneksel yaklaşım ve modern yaklaşım,
 • konu odaklı, dil bilgisi odaklı içerik,
 • süreç odaklı ve amaç odaklı değerlendirme,
 • doğrusal (linear) yaklaşım ve sarmal (cyclical) yaklaşım

kavramları incelenerek kurumumuzun İngilizce Hazırlık Programı müfredat geliştirme sürecinde bahsi geçen yaklaşım, model ve içeriklere odaklanılması ve kararlara varılması gerekliliği vurgulandı.

Odaklanılan bir diğer konu başlığı ise müfredatın amacı oldu. Müfredatın amacını belirlemek için aşağıdaki soruların sorulması ve cevaplanması gerekliliği üzerinde duruldu.

 1. Müfredat, hangi eğitim amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir?
 2. Bu amaçları gerçekleştirmek için hangi eğitsel deneyimlerin sağlanması hedeflenmektedir?
 3. Bu deneyimler nasıl düzenlenmelidir?
 4. Bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı hususunun belirleyicileri neler olacaktır?
 5. Sistemde iyileştirmeler yapmaya nasıl devam edilebilir?

Müfredatın amaçları hakkında konuşulduktan sonra, müfredat geliştirmenin aşamalarından bahsedildi. İlk olarak, benimsenecek yaklaşıma karar verilmesi, sonrasında öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflerin oluşturulması sıralandı. Sonrasında içerik, öğrenme deneyimleri ve ölçme-değerlendirme yöntemlerine karar verilmesi gerekliliği konuşuldu. Bir sonraki aşamada konu, tema ve durumların belirlenerek uygun materyallerin seçilmesi/oluşturulması ve içeriğin düzenlenmesi; son olarak da başarının değerlendirilerek müfredatta ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması gerekliliği konuşuldu.

Eğitimin bir sonraki adımında, “Müfredat, ne kadar standart veya esnek olmalıdır?”, “Dersi veren öğretim görevlileri hangi aşamalarda müfredat geliştirme sürecine dahil olmalıdır?”, “Dersi veren öğretim görevlilerinin farklılaştıkları noktalar nelerdir ve bu noktaların ne kadarının standart olmasını beklenmektedir?” sorularına cevap arandı. Bu bağlamda kurumsal ilkelerimizin önemi, eğitsel yaklaşım ve metodolojimizin dersi veren öğretim görevlileri tarafından net bir şekilde anlaşılmasının gerekliliği vurgulandı. Öğretim görevlilerinin çeşitli yöntemler kullanılarak müfredatla ilgili dönütler vermesinin sağlanmasına değinildi.

Eğitim süresince, öğrencilerin fakültelerindeki deneyimlerinin ve ihtiyaçlarının temel alınması, kayıtlı oldukları program ile başa çıkabilmeleri için gereken becerilerin (İngilizce hazırlık programında geçirecekleri sürenin kısıtlılığını ve bu sürede yapılabilecekleri göz ardı etmeden) kazandırılması ve ölçme-değerlendirme uygulamalarımızın öğrencilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu olup olmadığının incelenmesi gerekliliği belirtildi. Ayrıca birimimizin İngilizce hazırlık programı müfredat çerçeve metninde, kurumumuzca İngilizce eğitiminde benimsenen yaklaşım ve yöntemler, izlence türü, öğretim ilkeleri ve standart uygulamaların açıkça belirtilmesinin ve bu belgenin ilgili paydaşlarla (dersi veren öğretim görevlileri ve öğrencilerle) paylaşılmasının önemi vurgulandı. Öğrenciler için belgenin Türkçe bir versiyonunun da sunulmasının yararlı olabileceği konuşuldu. Eğitim, Mesleki Gelişim Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Tuba İnan’ın teşekkür konuşması ile son buldu.

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bu verimli eğitim için Oxford University Press’e ve eğitmen Jackie Halsall’a teşekkürlerimizi sunarız.