Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Elemanlarımıza Çevrim İçi Eğitimde Katılımın Artırılmasına Yönelik Eğitim Verildi

30.11.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 19 Kasım 2021 tarihinde saat 15:30’da National Geographic (Kardeş Kitap) iş birliğiyle çevrim içi eğitim düzenlendi. “Maximizing Online Participation" konulu çevrim içi eğitim National Geographic akademik eğitmenlerinden Amir Esmkhani tarafından gerçekleştirildi. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlilerinin katıldığı etkinlikte çevrim içi eğitimde öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik paylaşımlar yapıldı. Öğrencileri öğrenim süreçlerinde daha aktif katılımcılar yapabilmenin yolları tartışıldı.National Geographic araştırma sonuçlarında da en önemli problem olarak belirtilen, Covid-19 pandemisinin zorunlu hale getirdiği Online (çevrim içi) eğitimde öğrencilerin derse bağlılığı (student engagement) ve motivasyon eksikliği sorunu üzerinde duruldu. Derse katılım (participation), derse devam (attendance) ve derse bağlılık arasındaki farklar üzerinde duruldu. Derse katılımın aktif bir süreç olduğu ve davranışsal bir olgu olduğu, derse devamın durağan ve fiziksel bulunuşlukla ilgili olduğu ancak derse bağlılığın sosyal, davranışsal, duygusal ve zihinsel olduğu belirtildi.Derse bağlılığının öğrenci-içerik, öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci ve okul dışı olmak üzere 4 farklı şekilde gerçekleşebileceği anlatıldı. Son olarak eğitmen derse bağlılığı sağlama yollarına ilişkin, “Derslerde öğrenci katılımının az olması sadece çevrim içi eğitimin genel bir sorunu mudur? Buna sebep olan şey, öğrenci, öğretmen, kullanılan methodlar & materyaller ya da beklentiler midir? Derse katılım derse devam ya da derse bağlılık mıdır?” gibi bazı sorular sordu ve bu sorulara birlikte çeşitli öneriler getirildi. Verilen öneriler aşağıdaki gibidir:

1. Öğrenci sunumları teşvik edilmeli

2. Grup projeleri yaptırılmalı

3. Ölçme şekillerine, portfolyo yöntemi veya derslik veya haftalık notlandırma gibi yöntemlerle çeşitlilik getirilmeli

4. Ters yüz sınıf yöntemi (flipped classes) kullanılmalı

5. Öğrencilere ayda bir derse bağlılıkları üzerine birebir geri dönüt verilmeli

6. Öğrencilerin zamanında derse bağlanması veya konuşmak için el kaldırarak konuşma izni almaları gibi kurallar getirilmeli

7. Öğrencilerin ana dilini az da olsa kullanarak derse aidiyet hissetmeleri sağlanmalı

8. Öğretmenin kendi fotoğraflarını paylaşması gibi yöntemlerle dersler kişiselleştirilmeye çalışılmalı.

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitmene teşekkür edildikten sonra çevrim içi eğitim sonlandırıldı.