Yabancı Diller Yüksekokulu

"Eğitimde Teknoloji ve Online Kaynakların Kullanımı" ve “Oyunların Kullanımı” Adlı Eğitim Düzenlendi

09.04.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hizmet içi eğitim kapsamında 02 Nisan 2021 tarihinde Oxford University Press (OUP) ve Mesleki Gelişim Birimi iş birliğiyle çevrim içi öğretmen eğitim düzenlendi. "Eğitimde Teknoloji ve Online Kaynakların Kullanımı (Using Technology and Online Sources)" ve “Oyunların Kullanımı (Using Games)” konularını içeren bu eğitim iki oturumdan oluştu. “Eğitimde Teknoloji ve Online Kaynakların Kullanımı " konulu ilk oturum, Oxford University Press öğretmen eğitmenlerinden Nick Manthei tarafından verildi. Bu oturumda, öğretmenlerin de derslerinde kullanarak öğrencilere çeşitli öğrenim fırsatları sunabilecekleri kaynaklar, araçlar ve fikirler sunuldu. “Oyunların Kullanımı” konulu ikinci oturum ise yine Oxford University Press eğitmenlerinden Aysu Şimşek tarafından verildi. Bu oturumda hem öğretmenler hem de öğrenciler için eğlenceli olabilecek farklı oyun ve aktivitelerin yanı sıra bazı ilgi çekici çevrimiçi araçlar tanıtıldı. Her iki oturumun sonunda paylaşılan geri bildirim formlarını dolduranlara OUP tarafından bir dijital rozet verildi.

Nick Manthei, Oxford University Press’te tam zamanlı öğretmen eğitmenidir. Mesleki ilgi alanları arasında, eğitim araştırmaları, dijital rozetler ve öğretim koçluğu bulunmaktadır. Öğretmenlerle en sık paylaştığı eğitim, sınıf içi pratik uygulama ile anlaşılması kolay olan fikirleri içermektedir. Nick Manthei bu eğitimde de pratik uygulamaları, fikirleri ve teknolojik araçları ele aldı. Öncelikle Yabancı Diller Yüksekokulumuzda sık kullanılan Kahoot, Padlet, Quizlet, Memrise gibi çevrimiçi uygulamalar ve bunların neden kullanıldığını gözden geçirdi. Bu uygulamaların iyi ve eksik notlarına değindikten sonra, kullanılan ders kitabındaki aktivitelerle bağ kurarak yeni yöntemler tanıttı. İlk olarak yazma aktiviteleri için Google Doc kullanımının yararlarından bahsedildi. Bu uygulama ile öğrencilerin ve öğretmenlerin tek bir doküman üzerinde birlikte çalışıp, birbirlerine geri bildirimde bulunabileceklerine değinildi. Daha sonra Loom uygulaması ile sesli ve görüntülü olarak ekran paylaşımı yapılıp öğrencilere beş dakikalık görüntülü geri bildirim verilebileceği gösterildi. Bu sayede öğrencilere, pratik bir şekilde geri bildirim verilebileceği ve onlara yüz yüze geri bildirim alıyormuş duygusu yaşatılabileceğinden bahsedildi. Öğretmenlerimize, öğrencilere konuşma aktiviteleri düzenleyebilecekleri ses kaydı sitesi Vocaroo’nun tanıtımının ardından yine öğrencilerle çevrimiçi etkileşimi ve iş birliğini artıracak Mentimeter ve Jamboard gibi siteler gösterildi. İlk oturum sonlanmadan önce de Nick Manthei eğitimi değerlendirme anketini hocalarımızla paylaşarak geri bildirim aldı.

İkinci oturum Oxford University Press eğitmenlerinden Aysu Şimşek tarafından başlatıldı. Aysu Şimşek sürekli mesleki gelişimin tutkulu bir savunucusudur. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile Tiyatro Eleştirisi ve Dramaturji dallarında ortak onur derecesi ile mezun olduktan sonra, öğretmenlik kariyerine başlamıştır. Gençlere İngilizce öğretimi konusunda birkaç yıllık deneyime sahiptir ve bu süre zarfında Cambridge CELTA kursunu başarıyla tamamlamıştır. Kendisi, Oxford University Press’teki mevcut görevinde, Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerle tanışmakta ve onları desteklemektedir. Ayrıca adanmış eğitimcilerden oluşan küresel bir topluluğun aktif üyesidir. Farklı ELT etkinliklerinde eğitimler vermiş, OUP ELT Global Blog’u için makaleler, Modern English Teacher dergisi ve TEA Online Magazine için ise ortak makaleler yazmıştır. İkinci oturuma hocalarımızı tanımaya yönelik küçük bir oyunla başlayan Aysu Şimşek, hocalarımıza aslında ders içi yapılabilecek pratik oyunlardan bir örnek sergiledi. Soru ve çoktan seçmeli şıklardan oluşan bu aktivitede kısa sürede bir grup insandan kolayca bilgi alarak onları tanımanın yolu gösterildi. Daha sonra kendini tanıtmak adına çevrimiçi bir kelime bulmacası (Word Puzzle) yapma sitesi göstererek, oradan hazırladığı bulmacayı çözdürdü. Bu sayede de eğlenceli bir şekilde kendini tanıtmayı sağladı. Oyunların motivasyonu, hafızayı, sınıf işbirliğini, dikkati ve eğlenceyi artırması nedeniyle önemli olduğuna vurgu yapıldı. Oturumun devamında ise değişik becerilere yönelik sınıf içinde kullanılabilecek bazı oyun yaratma siteleri ve pratik oyunlar tanıtıldı. Oturumu sonlandırmadan önce Aysu Şimşek, öğretmenlerimizden oyunların eğlenceli olup olmadığını, dil bilimsel amaçlarını, üniversite öğrencileri için uygunluğunu, nasıl adapte edilebileceğini, ne kadar hazırlık süreci gerektirdiğini ve oyun oynarken başka nelerin düşünülmesi gerektiğini sorarak bir tartışma ortamı yarattı. Oturumu sonlandırmadan önce yararlı Facebook, Instagram ve Twitter hesapları önerisinde bulunan Aysu Şimşek, eğitimi değerlendirme anketini hocalarımızla paylaşarak geri bildirim aldı.

Oxford University Press ve değerli eğitmenlerine bu bilgilendirici öğretmen eğitimi için Yabancı Diller Yüksekokulu olarak teşekkür ederiz.