YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Bölüm Başkanımız ve Öğretim Görevlilerimiz SLTEP Eğitimine Katıldı

01.07.2019

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ferdane Denkci Akkaş, Öğr. Gör. Işıl Yanık ve Öğr. Gör. Tuba İnan yüksekokulumuz kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında 17-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Diller Okulu tarafından düzenlenen “Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Öğretmen Eğitmeni Eğitimine (SLTEP)” katılmıştır. Katılımcılara etkili bir öğretmen eğitimi için gerekli bilgi, beceri ve farkındalığı kazandırmayı amaçlayan program kapsamında seçilen katılımcılara etkili öğretim, öğretmen eğitiminde duygusal etmenler, sınıf içi gözlem, eğitim yöntemleri, öğretmen eğitiminde araştırma ve öğretmen eğitimi ve gelişimi için etkinlik ve kurs planlama başlıkları altında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Alınan eğitimin kapsamına dair detaylı bilgi için program broşürüne bakılabilir.