YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İngilizce Hazırlık Programı 2. Quiz Hakkında Bilgilendirme

16.12.2020

İngilizce Hazırlık programında eğitimine devam eden öğrenciler için 2. Quiz, 30 Aralık 2020 (Çarşamba) tarihinde A ve C grupları için 4.ders saati (11.45 - 12.30)B grupları içinse o günkü ilk ders saatlerinde (13.00 - 13.45)  Zoom ve Edmodo üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler sınava kendi Edmodo şubeleri üzerinden erişeceklerdir. Sınav dil bilgisi, (grammar) kelime (vocabulary) ve dinleme (listening) bölümlerinden oluşmaktadır. Sınav başlangıcında öğrencilerin kimliklerini hazır bulundurmaları ve gerektiğinde kameradan göstermeleri gerekmektedir. Sınav süresince kamera açık tutulacak ve Quiz gözetmen kontrolünde gerçekleştirilecektir. Sınava başlamadan önce ve gerektiğinde sınav esnasında gözetmenler öğrencilerle sözlü iletişim kuracaktır. Öğrencilerimizin bu hususlarda gerekli hazırlıkları (kamera ve mikrofon) sınav gününe kadar tamamlaması gerekmektedir.

Aynı gün Quiz’in yapıldığı ders dışındaki ders saatleri de programdaki gibi yürütülecek olup yoklama alınacaktır.