Yabancı Diller Yüksekokulu

Eylül 2021 İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ve İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) Hakkında Duyu

10.09.2021

20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan İngilizce DBS ve İngilizce Yeterlilik Sınavı hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir:

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

Sınav Tarihi:                         20 Eylül 2021 Pazartesi

Sınav Başlangıç Saati:          11.00 (1.Grup) / 13.00 (2.Grup)

Sınav Yeri:                            İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

Not: İngilizce Düzel Belirleme Sınavı 20 Eylül 2021 Pazartesi günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesinde yüz yüze olarak uygulanacaktır. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı için öğrenciler 2 gruba ayrılacak ve 1. Gruptaki öğrenciler sınava 11.00’da, 2.Gruptaki öğrenciler ise sınava 13.00’da girecektir. 1. Grup ve 2.Grup için sınav listeleri ve sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır. Kendi grubunun saatinde sınava gir(e)meyen öğrenci(ler) diğer grupta sınava alınmayacaktır.

İngilizce DBS’ye Girmesi Gereken Öğrenciler

 1. Yeni kayıt yaptıran (2021 yılı girişli) eğitim dili İngilizce olan programlarda öğrenim görecek öğrenciler,
 2. Yeni kayıt yaptıran (2021 yılı girişli) lisans alanı İngilizce olan programlarda (İngilizce Öğretmenliği) öğrenim görecek öğrenciler,
 3. 2019 veya 2020 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş fakat kaydını dondurmuş öğrenciler (ilk defa 2021-2022 akademik yılında üniversitemize başlayacak olan öğrenciler),
 4. 2020 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş fakat 2020-2021 akademik yılında devamsızlıktan kalarak beklemeli konumuna düşmüş, İngilizce Yeterlilik Sınavını geçemedikleri takdirde 2021-2022 akademik yılında Hazırlık eğitiminde derslere devam etme zorunluluğu olan öğrencilerden DBS ve/veya İYS’ye girmek istediğini belirtir dilekçe vermiş olanlar,
 5. 2020 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş ama devamsızlık dışındaki sebeplerle (Yıl Sonu Yeterlilik Sınavına girmek için yeterli puanı toplayamama veya Yeterlilik Sınavından başarılı olamama) beklemeli konumuna düşmüş ve 2021-2022 akademik yılında Hazırlık programına kaydolmayı planlayan öğrencilerden DBS ve/veya İYS’ye girmek istediğini belirtir dilekçe vermiş olanlar.

*** 2019 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş beklemeli öğrenciler ve 2020 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş 2020-2021 akademik yılında Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmış fakat Hazırlık sınıfından başarısız olmuş isteğe bağlı öğrenciler Düzey Belirleme Sınavı’na giremez.

Önemli Not:

 1. Yukarıda yer alan 1., 2. ve 3. numaralı gruptaki öğrencilerden Düzey Belirleme Sınavı’na katılmayanlar, 22-23 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na (İYS’ye) giremezler ve doğrudan Hazırlık programına alınırlar.
 2. Yukarıda yer alan 1., 2. ve 3. numaralı gruptaki öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girebilmeleri için Düzey Belirleme Sınavı'ndan en az 80 almaları gerekmektedir. Düzey Belirleme Sınavı'na girmiş fakat 80 alamamış öğrenciler DBS' den aldıkları puanlara göre Hazırlık programında öğrenim görecekleri sınıflara yerleştirilirler.
 3. Yukarıda yer alan 4. ve 5. numaralı gruptaki öğrenciler (2020 yılı girişli beklemeli öğrenciler) DBS’den 80 alamasa bile İYS’ye girebilir.
 4. DBS’ den 80 barajını aşan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yayınlanacak olup 22-23 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavı'na (İYS’ye) katılabilirler. 

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS)

Yazılı Sınav:  22 Eylül 2021 Çarşamba

1. Oturum Başlangıç: 10.30

            2. Oturum Başlangıç: 13.30, Bitiş: 14.45 (75 dk.)

Konuşma Sınavı: 23 Eylül 2021 Perşembe

Konuşma Sınavı Başlangıç: 10.00

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

Not: İngilizce Yeterlilik Sınavı 22-23 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesinde yüz yüze olarak uygulanacaktır. Sınav salonları, sınav listeleri ve Konuşma sınavı randevu saatleri daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır.

İYS’ye Girmesi Gereken Öğrenciler:

 1. 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacak İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ndan (DBS) 80 ve üzeri not alan öğrenciler,
 2. 2020 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş olan eğitim hakkını kaybetmemiş beklemeli öğrencilerden DBS ve/veya İYS’ye girmek istediğini belirtir dilekçeyi daha önceden belirtilen tarihler arasında (31 Ağustos 2021 – 13 Eylül 2021 tarihleri arasında) vermiş olanlar,
 3. 2019 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş beklemeli öğrencilerden İYS’ye girmek istediklerini belirtir dilekçeyi daha önceden belirtilen tarihler arasında (31 Ağustos 2021 – 13 Eylül 2021 tarihleri arasında) vermiş olanlar,
 4. 2020 ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmış fakat Hazırlık sınıfından başarısız olmuş isteğe bağlı öğrencilerden İYS’ye girmek istediklerini belirtir dilekçeyi daha önceden belirtilen tarihler arasında (31 Ağustos 2021 – 13 Eylül 2021 tarihleri arasında) vermiş olanlar,

Önemli Not: 2021-2022 akademik yılı Yatay Geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler için halihazırda 17-21 Ağustos 2021 haftası İngilizce Düzey Belirleme ve İngilizce Yeterlilik Sınavları yapılmış olduğundan, bu öğrenciler 20 Eylül 2021 tarihli İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na ve 22-23 Eylül 2021 tarihlerindeki İngilizce Yeterlilik Sınavına giremezler.

Sınav Hakkında Bilgi: İngilizce Yeterlilik Sınavı, dinleme, okuma, dil kullanımı (dil bilgisi ve kelime bilgisi), yazma ve konuşma olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Sınavın seviyesi Avrupa Ortak Diller Çerçevesi kapsamında B2 olarak belirlenmiştir. (Örnek sınav, Web sayfamızın "Öğrenci" başlığı altındaki "Sınav Örneği" kısmında mevcuttur.) Geçme notu (lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler hariç) 70'tir (69,5 dahil). Lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler (İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri) için geçme notu 80’dir (79,5 dahil). İYS' den barajı geçen öğrenciler doğrudan bölümlerine başlayabileceklerdir. Barajı geçemeyen öğrenciler ise DBS puanlarına göre Hazırlık Programı'nda öğrenim görecekleri sınıflara yerleştirileceklerdir. Dinleme, okuma ile dil kullanımı (dil bilgisi ve kelime bilgisi) 22 Eylül 2021 Çarşamba günü 1. oturumda ölçülecektir. Yazma Bölümü aynı gün 2. oturumda uygulanacaktır. Konuşma Bölümü ise 23 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

Önemli Not:

 1. Öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde ve saatlerde sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavlara ilişkin sınav salonları, sınıf listeleri ve Konuşma Sınavı saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından yayınlanacak olup öğrencilerimizin bu sayfayı sınav öncesinde de takip etmeleri gerekmektedir.
 2. Sınavlarda yerleşkeye girişlerde HES kodu kontrolü, sınav solanlarında da öğrenci kimliği kontrolü yapılacak olup geç kalan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Öğrenci kimliğini henüz alamamış öğrenciler öğrenci işlerinden veya e-devletten aldıkları öğrenci belgesi ile sınava katılabilirler.
 3. Geç kalan öğrenciler sınavlara alınmayacağından ve girişte HES kodu kontrolü yapılacağından, öğrencilerimizin olası ulaşım problemleri ve gecikmelerin önüne geçebilmek amacıyla gerekli hassasiyeti göstermeleri ve sınav saatlerinden en az yarım saat önce okul binasında hazır bulunmaları önemle rica olunur. Orhanlı Yerleşkesine ulaşım hakkında bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulumuzun web sitesini ziyaret edebilir (https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/adres-kroki) ve İETT’nin web sayfasından (yaz tarifesi uygulanıyor olması ihtimalini dikkate alarak) ulaşım saatlerini öğrenebilirsiniz.
 4. Tüm güncel duyurular için Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası sürekli takip edilmelidir.

Salgın sebebiyle beklenmeyen gelişmeler doğrultusunda akademik takvimde ve sınav uygulamalarıyla ilgili değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle, öğrencilerimizin sınav haftası için yaptığı planlamalardan kurumumuz sorumlu değildir.