Yabancı Diller Yüksekokulu

2022-2023 Akademik Yılı İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenci Kontenjanı Hakkında

22.07.2022

Üniversitemizde Yabancı Dil eğitiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için YKS puan türüne göre yüksekten düşüğe doğru sıralama yapmak üzere sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır.

2022-2023 Akademik Yılında yabancı dil eğitim ve öğretiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından alınan kararla kontenjan belirlenmiştir. Yüksekokul Kurulu kararına göre, her bir fakülteye YKS puan türlerinin (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık) her birinden birer kişinin faydalanması şartı ile 2’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır. Buna göre, üç puan türünden de öğrenci alan “Eğitim Bilimleri Fakültesi” için 3, bünyesindeki programlara tek veya iki ayrı puan türüne göre öğrenci yerleşen diğer tüm fakülteler için 2 olmak üzere toplam 21 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Başvuruların belirlenen sayıdan fazla olması durumunda öğrenciler yerleştikleri programın ilgili YKS puan türü dikkate alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralanacak ve her fakülteden ilgili puan türüne göre en yüksek puana sahip öğrenci belirlenen kontenjan dahilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kabul edilecektir. 2021-2022 Akademik yılı için belirlenen isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı öğrenci kontenjanının fakülte bazlı dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

SAY

SÖZ

EA

TOPLAM

Edebiyat Fakültesi

-

1

1

2

Diş Hekimliği Fakültesi

2

-

-

2

Eğitim Bilimleri Fak.

1

1

1

3

Hukuk Fakültesi

-

-

2

2

Müh.ve Doğa Bil. Fak.

2

-

-

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

-

1

2

Sanat, Tas. ve Mim. Fak.

-

2

-

2

Siyasal Bilgiler Fak.

-

-

2

2

Tıp Fakültesi

2

-

-

2

Turizm Fakültesi

-

1

1

2

21

Not: Belirlenen kontenjan dâhilinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık programına kabul edilen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulacak olup bu öğrencilerin, doğru seviye grubuna (A, B veya C) yerleştirilebilmeleri için 05 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan İngilizce Düzey Belirleme Sınavına (DBS’ye) girmeleri gerekmektedir.

Not: Sınavın uygulanma şekli ve esasları daha sonra web sitemizden duyurulacaktır.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.