YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Yabancı Diller Bölümü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerimize yönelik yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu yabancı dil derslerini yürütmek üzere 2012 yılından bu yana faaliyette olan Yabancı Diller Yüksekokulu 2018 yılına kadar Temel İngilizce ve Modern Diller Bölüm Başkanlıkları dâhilinde hizmet vermiştir. 2018 yılında YÖK tarafından alınan bir kararla yabancı diller yüksekokulları çatısı altında faaliyet gösteren tüm bölümlerin “Yabancı Diller Bölümü” altında birleştirilmesi ile Temel İngilizce ve Modern Diller bölümleri Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı altında toplanmıştır.

Yabancı Diller Bölümümüz, 2017-2018 akademik yılı itibari ile 29 İngilizce, 1 İspanyolca ve 1 Yunanca olmak üzere toplam 31 öğretim elemanı ile Tuzla-Orhanlı Yerleşkesinde hizmet vermektedir. Bölümümüz bünyesinde hali hazırda etkin bir şekilde faaliyet gösteren Müfredat ve Materyal Geliştirme; Ölçme ve Değerlendirme; Mesleki Gelişim; Özel Kurslar; Zorunlu Dersler ve Erasmus Koordinatörlüklerimiz yüksekokulumuz tarafından verilen yabancı dil eğitiminin kaliteli, sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için titizlikle çalışmaktadır.

Bölümümüz, eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen yabancı dilde olduğu programlara kayıtlı öğrenciler için zorunlu olan ve öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara kayıtlananlara ise talepleri halinde verilen yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öngördüğü dilde derslerini takip edebilecek, alanlarında araştırma yapabilecek ve hem iş hayatlarında hem de sosyal çevrelerinde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilecek şekilde, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, ön lisans ve lisans programlarına devam eden öğrencilerimizin programlarında ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil becerilerini kazandırmak ve geliştirmek amacıyla zorunlu İngilizce, seçmeli İngilizce ve mesleki İngilizce derslerine ek olarak İspanyolca ve Yunanca dillerinde dersleri planlamak ve yürütmek de Yabancı Diller Bölümünün sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, 2018-2019 akademik yılından itibaren ortak zorunlu İngilizce derslerinin uzaktan eğitim ile sürdürülmesi için alt yapı ve içerik planlama çalışmaları devam etmektedir.

Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ferdane DENKCİ AKKAŞ