YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Okutmanlarımız Çevre Koleji 14. ELT Konferansına Katıldı

01.03.2018

Okutmanlarımızdan Banu ERGEN, Tuğba İMAMOĞLU, Asiye BAŞTÜRK BEYDİLLİ ve Görkem BEYDİLLİ, İstanbul'da düzenlenen "The Road Not Taken" adlı Çevre Koleji 14. ELT Konferansına katılmışlardır. Programa kitap yazarı Paul SELIGSON(Oxford University Press) ve J.J. WILSON (Pearson Education), konuşmacı olarak katılmış ve ELT alanında derste kullanılabilecek tekniklerden ve Elt ve  Sosyal adalet gibi konulardan bahsetmişlerdir. Eşzamanlı atölyelerde farklı konularda çalışmalar yapılmıştır.