YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

10. YDY Yöneticiler Toplantısı

21.11.2016

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Elif KIR, Müdür Yardımcıları Asiye Baştürk Beydilli ve Ahmet Okkan, 20-21 Ekim 2016 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 10. YDY Yöneticileri Toplantısına katıldılar. Toplantıda yüksekokullarla ilgili idari ve akademik konular başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler paylaşıldı. DEDAK, FOAI, TPLUS, FOCI gibi yabancı dil öğretimi alanındaki oluşumlarla ilgili sunumlar yapıldı. “Dil Öğretiminde Kalite, Akreditasyon ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”, Yönetmelikler ve Kurumsal Gelişim”, “Hizmet-İçi Eğitim ve Mesleki Gelişim ve Performans Değerlendirme”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Hazırlık Sonrası Dil Öğretimi ve İkinci Dil Çalışmaları”, “Program Geliştirme ve Uygulama” konularında çalışma grupları kurularak paylaşımlarda bulunuldu.