YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

16.08.2017

Üniversitemizin lisans programına başvuran öğrencilerden kısmen veya tamamen İngilizce programlara yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylarımızdan muafiyeti bulunmayanların    17-18 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavına her iki günde de girmeleri zorunludur.

Yönetmeliğimize göre muafiyeti kabul edilenler şu şekildedir:

a) Muafiyet sınavından başarılı olanlar, eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar,

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

Not: Diğer üniversitelerin muafiyet sınavları ile hazırlık sınıfında başarılı olmuş olan öğrencilerin hazırlık muafiyetleri geçerli değildir. Bu öğrencilerin de bu sınavlara girmeleri gerekmektedir.