YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İsteğe Bağlı Hazırlık Okumaktan Vazgeçen Öğrencilerin Dikkatine

13.09.2017

Türkçe programlara kayıtlı olup kontenjan dahilinde hazırlık programına kabul edildiği daha önce ilan edilmiş olan (isteğe bağlı hazırlık okuyacak) öğrencilerden hazırlık okumaktan vazgeçenlerin, dilekçelerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 4. bendi uyarınca ders kayıt döneminde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. Ders kayıt dönemi sonrasında verilen dilekçeler kabul edilmeyecektir.